• page_banner

Poznavanje izdelkov

Katere magnetne lastnosti so vključene v trajne materiale?

Glavne magnetne zmogljivosti vključujejo remanenco (Br), koercitivnost magnetne indukcije (bHc), intrinzično koercitivnost (jHc) in produkt največje energije (BH) Max.Poleg teh je na voljo več drugih lastnosti: Curiejeva temperatura (Tc), delovna temperatura (Tw), temperaturni koeficient remanence (α), temperaturni koeficient intrinzične koercitivnosti (β), obnovitev prepustnosti rec (μrec) in pravokotnost krivulje razmagnetenja (Hk/jHc).

Kaj je jakost magnetnega polja?

Leta 1820 je znanstvenik HCOersted na Danskem našel tisto iglo blizu žice, ki ima tokovni odklon, kar razkriva osnovno razmerje med elektriko in magnetizmom, takrat se je rodila elektromagnetika.Praksa kaže, da je jakost magnetnega polja in toka s tokom, ki ga neskončna žica ustvarja okoli sebe, sorazmerna z velikostjo in obratno sorazmerna z oddaljenostjo od žice.V sistemu enot SI je definicija prenosa 1 ampera toka neskončne žice na razdalji 1/ žice (2 pi) razdalje merilnika jakosti magnetnega polja 1 A/m (an / M);v spomin na Oerstedov prispevek k elektromagnetizmu je v enoti sistema CGS definicija prenosa 1 ampera toka neskončnega vodnika v jakosti magnetnega polja 0,2 žične razdalje je razdalja 1Oe cm (Oster), 1/ (1Oe = 4 PI) * 103A/m, jakost magnetnega polja pa je običajno izražena v H.

Kakšna je magnetna polarizacija (J), kakšna je moč magnetizacije (M), kakšna je razlika med obema?

Sodobne magnetne študije kažejo, da vsi magnetni pojavi izvirajo iz toka, ki se imenuje magnetni dipol. Največji navor magnetnega polja v vakuumu je magnetni dipolni moment Pm na enoto zunanjega magnetnega polja in magnetni dipolni moment na enoto prostornine material je J, enota SI pa T (Tesla).Vektor magnetnega momenta na prostorninsko enoto materiala je M, magnetni moment pa je Pm/ μ0, enota SI pa je A/m (M / m).Zato je razmerje med M in J: J = μ0M, μ0 je za vakuumsko prepustnost, v enoti SI, μ0 = 4π * 10-7H/m (H / m).

Kakšna je jakost magnetne indukcije (B), kakšna je gostota magnetnega pretoka (B), kakšno je razmerje med B in H, J, M?

Ko je magnetno polje uporabljeno za kateri koli medij H, jakost magnetnega polja v mediju ni enaka H, ​​ampak magnetna jakost H plus magnetni medij J. Ker je jakost magnetnega polja znotraj materiala prikazana z magnetnim polje H skozi medij indukcije.Za razliko od H, ga imenujemo medij magnetne indukcije, označen kot B: B= μ0H+J (enota SI) B=H+4πM (enote CGS)
Enota jakosti magnetne indukcije B je T, enota CGS pa Gs (1T=10Gs).Magnetni pojav lahko nazorno predstavimo s silnicami magnetnega polja, magnetno indukcijo B pa lahko definiramo tudi kot gostoto magnetnega pretoka.Magnetna indukcija B in gostota magnetnega pretoka B se lahko univerzalno uporabljata v konceptu.

Kaj imenujemo remanenca (Br), kaj imenujemo magnetna koercitivna sila (bHc), kaj je intrinzična koercitivna sila (jHc)?

Magnet magnetnega polja do nasičenosti po umiku zunanjega magnetnega polja v zaprtem stanju, magnetna polarizacija magneta J in notranja magnetna indukcija B in ne bosta izginila zaradi izginotja H in zunanjega magnetnega polja ter bo ohranila določena vrednost velikosti.Ta vrednost se imenuje rezidualni magnetni indukcijski magnet, imenovan remanenca Br, enota SI je T, enota CGS je Gs (1T=10⁴Gs).Krivulja razmagnetenja trajnega magneta, ko se povratno magnetno polje H poveča na vrednost bHc, je bila intenziteta magnetne indukcije magneta B 0, imenovana vrednost H magnetne koercitivnosti povratnega magnetnega materiala bHc;v reverznem magnetnem polju H = bHc, ne kaže sposobnosti zunanjega magnetnega toka, koercitivnosti bHc karakterizacije trajnega magnetnega materiala, da se upre zunanjemu reverznemu magnetnemu polju ali drugemu učinku razmagnetenja.Koercitivnost bHc je eden od pomembnih parametrov načrtovanja magnetnega vezja.Ko je obratno magnetno polje H = bHc, čeprav magnet ne kaže magnetnega pretoka, vendar magnetna jakost magneta J ostaja velika vrednost v prvotni smeri.Zato intrinzične magnetne lastnosti bHc ne zadostujejo za karakterizacijo magneta.Ko se reverzno magnetno polje H poveča na jHc, je notranji vektorski mikromagnetni dipolni magnet 0. Vrednost reverznega magnetnega polja se imenuje intrinzična koercitivnost jHc.Koercitivnost jHc je zelo pomemben fizikalni parameter trajnega magnetnega materiala in značilnost trajnega magnetnega materiala je, da se upira zunanjemu povratnemu magnetnemu polju ali drugemu učinku razmagnetenja, da ohrani pomemben indeks svoje prvotne sposobnosti magnetizacije.

Kolikšen je največji produkt energije (BH) m?

Na BH krivulji demagnetizacije trajnih magnetnih materialov (v drugem kvadrantu) so različni točkovni ustrezni magneti pri različnih delovnih pogojih.Krivulja razmagnetenja BH določene točke na Bm in Hm (horizontalne in vertikalne koordinate) predstavlja velikost magneta in intenziteto magnetne indukcije ter magnetno polje stanja.Zmožnost BM in HM absolutne vrednosti produkta Bm*Hm je v imenu stanja zunanjega dela magneta, ki je enakovredno magnetni energiji, shranjeni v magnetu, imenovani BHmax.Magnet v stanju maksimalne vrednosti (BmHm) predstavlja zunanjo delovno sposobnost magneta, imenovano največji energijski produkt magneta ali energijski produkt, označen kot (BH)m.Enota BHmax v sistemu SI je J/m3 (džul / m3), sistem CGS za MGOe pa 1MGOe = 10²/4π kJ/m3.

Kaj je Curiejeva temperatura (Tc), kakšna je delovna temperatura magneta (Tw), razmerje med njima?

Curiejeva temperatura je temperatura, pri kateri se magnetizacija magnetnega materiala zmanjša na nič in je kritična točka za pretvorbo feromagnetnih ali ferimagnetnih materialov v paramagnetne materiale.Curiejeva temperatura Tc je povezana le s sestavo materiala in ni povezana z mikrostrukturo materiala.Pri določeni temperaturi se lahko magnetne lastnosti trajnih magnetnih materialov zmanjšajo za določeno območje v primerjavi s tistimi pri sobni temperaturi.Temperatura se imenuje delovna temperatura magneta Tw.Velikost zmanjšanja magnetne energije je odvisna od uporabe magneta, je nedoločena vrednost, isti trajni magnet v različnih aplikacijah ima različno delovno temperaturo Tw.Curiejeva temperatura Tc magnetnega materiala predstavlja teorijo mejne delovne temperature materiala.Treba je omeniti, da delovni Tw katerega koli trajnega magneta ni povezan samo s Tc, temveč tudi z magnetnimi lastnostmi magneta, kot je jHc, in delovnim stanjem magneta v magnetnem krogu.

Kakšna je magnetna prepustnost trajnega magneta (μrec), kaj je J kvadrat krivulje razmagnetenja (Hk / jHc), pomenijo?

Opredelitev krivulje razmagnetenja delovne točke BH magneta D izmenična sprememba tirnice nazaj magnet dinamika, naklon črte za povratno prepustnost μrec.Očitno povratna prepustnost μrec označuje stabilnost magneta v dinamičnih pogojih delovanja.To je pravokotna krivulja demagnetizacije trajnega magneta BH in je ena od pomembnih magnetnih lastnosti trajnih magnetov.Za sintrane magnete Nd-Fe-B je μrec = 1,02-1,10, manjši kot je μrec, boljša je stabilnost magneta v dinamičnih pogojih delovanja.

Kaj je magnetno vezje, kaj je magnetno vezje odprto, zaprto stanje?

Magnetno vezje se nanaša na specifično polje v zračni reži, ki je združeno z enim ali več trajnimi magneti, tokovno žico, železom glede na določeno obliko in velikost.Železo je lahko čisto železo, nizkoogljično jeklo, Ni-Fe, Ni-Co zlitina z visoko prepustnimi materiali.Mehko železo, znano tudi kot jarem, ima nadzor pretoka, poveča intenzivnost lokalne magnetne indukcije, prepreči ali zmanjša magnetno uhajanje in poveča mehansko trdnost komponent, ki igrajo vlogo v magnetnem vezju.Magnetno stanje posameznega magneta se običajno imenuje odprto stanje, ko ni mehkega železa;ko je magnet v tokokrogu, oblikovanem z mehkim železom, pravimo, da je magnet v stanju zaprtega tokokroga.

Kakšne so mehanske lastnosti sintranih Nd-Fe-B magnetov?

Mehanske lastnosti sintranih Nd-Fe-B magnetov:

Upogibna trdnost /MPa Tlačna trdnost /MPa Trdota /Hv Yongov modul /kN/mm2 Raztezek/%
250-450 1000-1200 600-620 150-160 0

Vidimo lahko, da je sintrani magnet Nd-Fe-B tipičen krhek material.Med postopkom strojne obdelave, sestavljanja in uporabe magnetov je treba paziti, da preprečite, da bi bil magnet izpostavljen močnim udarcem, trkom in prekomerni natezni napetosti, da preprečite razpoke ali sesedanje magneta.Omeniti velja, da je magnetna sila sintranih Nd-Fe-B magnetov zelo močna v magnetiziranem stanju, ljudje morajo med delovanjem skrbeti za svojo osebno varnost, da preprečijo plezanje prstov zaradi močne sesalne sile.

Kateri so dejavniki, ki vplivajo na natančnost sintranega magneta Nd-Fe-B?

Dejavniki, ki vplivajo na natančnost sintranega magneta Nd-Fe-B, so oprema za obdelavo, orodja in tehnologija obdelave ter tehnična raven operaterja itd. Poleg tega ima mikrostruktura materiala velik vpliv na natančnost obdelave magneta.Na primer, magnet z grobo zrnato glavno fazo, površina, nagnjena k luknjanju v stanju obdelave;magnet nenormalna rast zrn, stanje obdelave površine je nagnjeno k pojavu mravljinčeve jame;gostota, sestava in orientacija so neenakomerne, velikost posnetja bo neenakomerna;magnet z višjo vsebnostjo kisika je krhek in nagnjen k odkrušenju med postopkom obdelave;magnetna glavna faza grobih zrn in porazdelitev faz, bogatih z Nd, ni enakomerna, enakomerna adhezija prevleke s substratom, enakomernost debeline prevleke in odpornost proti koroziji prevleke bodo več kot glavna faza finih zrn in enakomerna porazdelitev Nd magnetno telo z bogato fazno razliko.Za pridobitev visoko preciznih sintranih Nd-Fe-B magnetnih izdelkov morajo inženir za proizvodnjo materialov, strojni inženir in uporabnik v celoti komunicirati in sodelovati drug z drugim.